Zaproszenie

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników mam zaszczyt zaprosić wszystkich Członków naszego Towarzystwa: ginekologów, położników i perinatologów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak również położne oraz studentów, w których obszarze zainteresowań pozostaje ginekologia i perinatologia, do udziału w XXXIV Kongresie Naukowym PTGiP, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 23-25 września 2021r.

Interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter Kongresu niewątpliwie przyczyni się do poznania najnowszych trendów w medycynie naszej specjalności.

Układ tematyczny poszczególnych Sesji powstaje w oparciu o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie każdej czynnie działającej Sekcji Towarzystwa. Program ramowy będzie uwzględniał kursy specjalistyczne (czwartek), sesje plenarne, a także sesje tematyczne (piątek, sobota).

W programie planujemy zorganizować sesje młodych lekarzy- rezydentów oraz położnych.

Zapraszamy rezydentów do nadsyłania prac/streszczeń do 31 lipca 2021r. na adres: kongresptgip@gmail.com

Przedstawienie najciekawszych prac przygotowanych przez rezydentów odbędzie się w formie krótkich prezentacji ustnych lub plakatów elektronicznych, po akceptacji Komitetu Naukowego, który zadecyduje o kwalifikacji pracy do danej formy.

Serdecznie zapraszamy do gościnnego, pięknego Wrocławia.

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer