Zgłoszenie Pracy Plakatowej

W trakcie Kongresu przewidujemy Sesje Plakatową w formie elektronicznej. Autorów prezentacji plakatowej prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 31 lipca 2021r. Komitet Naukowy zakwalifikuje prace do prezentacji e-plakatowych. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania prezentacji.

Informacje ogólne:

  1. Przesłanie streszczenia pracy oznacza, że wszyscy wymienieni w nim autorzy wyrażają zgodę na prezentację w formie plakatu podczas XXIV Kongresu PTGiP
  2. Autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie
  3. Streszczenie należy nadesłać w wersji polskiej lub angielskiej