Procedury bezpieczeństwa (Covid-19)

Oświadczenie możesz pobrać wcześniej tutaj (OŚWIADCZENIE.pdf)

XXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Procedury dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. 1.

 1. Każda osoba uczestnicząca w Kongresie zobowiązana jest do postępowania zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus, w tym do kontroli swojego stanu zdrowia i pozostania w domu w przypadku kwarantanny, jakichkolwiek objawów złego samopoczucia lub świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 (w przypadku lekarzy chodzi o kontakt bez kombinezonu zabezpieczającego) a dalej do postępowania zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami.
 2. Zaleca się unikanie brania udziału w tego typu wydarzeniach osobom powyżej 70 roku życia i posiadającym choroby przewlekłe.
 3. Na teren Kongresu i towarzyszących jej wystaw mogą wejść tylko osoby zaproszone przez Organizatora – posiadające identyfikator.
 4. Każda osoba wchodząca na teren Narodowego Forum Muzyki poddana jest obowiązkowemu mierzeniu temperatury za pomocą bezdotykowego miernika i zobowiązana jest do:
  1. złożenia oświadczenia zawierającego m.in. dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników lub pracowników Kongresu zakażenia koronawirusem, które w razie konieczności mogą być udostępniona odpowiednim służbom sanitarnym, a następnie do informowania Organizatora o każdym wynikłym w trakcie pobytu na Kongresie odstępstwie od złożonego oświadczenia (pogorszenie samopoczucia, kontakt z osobą zakażoną). Dane oświadczeń przetwarzane są przez okres 14 dni od momentu zakończenia Konferencji.
   Aby zminimalizować kolejkę przy rejestracji prosimy wydrukować , wypełnić i zabrać ze sobą oświadczenie COVID i oddać ją przy rejestracji na Kongres w Sekretariacie.
   Oświadczenie możesz pobrać wcześniej tutaj (OŚWIADCZENIE.pdf)
  2. w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od pobytu na terenach Konferencji wystąpią u niej objawy zakażenia COVID-19, do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie właściwych miejscowo służb sanitarnych i epidemiologicznych, a także Organizatora na adres mailowy: biuro@agora-konferencje.pl oraz podjęcia niezbędnych kroków wg wskazań GIS: https://www.gov.pl/web/koronawirus
  3. zapewnienia sobie i noszenia wymaganych środków ochrony osobistej.
   Prosimy o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.
   Obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek podczas trwania Kongresu,
    a także w całym obiekcie Narodowego Forum Muzyki.
  4. przestrzegania odpowiedniego dystansu społecznego.
 5. Osoby z podwyższoną temperaturą lub z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia SARS-CoV-2 nie mogą zostać wpuszczone na teren Kongresu (w tym wystaw), zostaną niezwłocznie odseparowane od reszty osób i skierowane do zorganizowanej w Punkcie Medycznym izolatki, gdzie w razie potrzeby będą oczekiwać na transport sanitarny. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem Organizator jest zobowiązany do poinformowania właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (w tym przypadku to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu) i stosowania się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.