Opłata Kongresowa

Członek PTGiP – 550 zł (do 31 lipca 2021)
Członek PTGiP – 750 zł (od 1 sierpnia 2021)

Pozostali  – 650 zł ( do 31 lipca 2021)
Pozostali  – 850 zł (od 1 sierpnia 2021)

Pielęgniarka/ Położna – 250 zł (do 31 lipca 2021)
Pielęgniarka/ Położna – 350 zł (od 1 sierpnia 2021)

Student- 150 zł ( do 31 lipca 2021)
Student- 200 zł (od 1 sierpnia 2021)

Impreza Towarzysząca
250 zł – koszt uczestnika
250 zł – osoba towarzysząca, uprawnia do udziału
tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Impreza Towarzysząca nie jest finansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

  1. udział w sesjach naukowych
  2. teczkę z materiałami kongresowymi
  3. wstęp na wystawę medyczną
  4. całodzienne przerwy kawowe
  5. przerwę lunchową
  6. certyfikat uczestnictwa
  7. udział w warsztatach

AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
– z dopiskiem: Kongres PTGiP Wrocław 2021

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 
31 sierpnia 2021 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty kongresowej.
Różnica zostanie wypłacona po terminie Kongresu.